fbpx
Branding i plotë

Graphic Design
Identiteti juaj i ri i kompanisë

Dizajni grafik është një zanat ku profesionistët krijojnë përmbajtje vizuale për të komunikuar mesazhe. Duke aplikuar teknikat e hierarkisë vizuale dhe të paraqitjes së faqeve, ne përdorim tipografinë dhe fotografitë për të përmbushur nevojat specifike të përdoruesve dhe fokusohemi në logjikën e shfaqjes së elementeve në dizajne ndërvepruese, për të optimizuar përvojën e përdoruesit.

+
Klientë aktivë
01
Logo

Një shenjë grafike, emblemë, simbol ose emër i stilizuar i përdorur për të identifikuar kompaninë, produktin ose markën tuaj.

02
Kartat e Biznesit

Bartësi i informacionit të biznesit tuaj për kompaninë ose individin tuaj.

03
Memo

Tregojuni marrësve të letrave tuaja se biznesi juaj është një kompani serioze dhe e besueshme.

04
Një Fluturues

Një poster i thjeshtë ose një fletë e vetme që do të tërheqë vëmendjen ndaj promovimit të biznesit, produktit, shërbimit ose ngjarjes tuaj.

Shiko disa nga
Punimet tona!

WordPress and WHMCS integration by i-Plugins